Загазованість

- заповнення приземного шару атмосфери газо видними продуктами горіння.

» Глосарій