Запобігання

– відвертання, уникання заздалегідь чого-небудь.

» Глосарій