Засувка

-  пристрій, призначений для  поступового повного чи часткового перекривання отвору в водопровідній трубі.

» Глосарій