Навантаження

кількісна характеристика будь-якого стану, явища, процесу тощо.

» Глосарій