Напір гідравлічний

величина потенційної енергії стовпа нерухомої рідини, або кінетична енергія одиниці маси рідини, під час її руху.

» Глосарій