Наукові дослідження з пожежної безпеки

- процес добування нових прикладних знань у певному напрямку пожежної справи.

» Глосарій