Невідповідність

характеристика такого, що не задовольняє певним вимогам.

» Глосарій