Непридатне для дихання повітря

– повітря, якене задовольняє фізіологічній потребі людини щодо дихання.

» Глосарій