Нехтування

свідомо чи несвідомо недбале, зневажливе ставлення до чогось.

» Глосарій