Номер

 цифрове позначення предмета, ознаки тощо з ряду інших однорідних.

» Глосарій