Номограма

- спеціальний кресленик, який графічно відтворює зміну стану певних величин за певний період, або функціональну залежність між ними.

» Глосарій