Норми пожежної безпеки

 - нормативні документи, що встановлюють принципи, критерії та вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об`єктів, технологій, робіт, продукції, а також щодо систем запобігання пожежам та протипожежного захисту, науково-дослідної роботи в пожежній сфері тощо.

» Глосарій