Нумерація

– позначення групи однорідних предметів, ознак тощо рядом послідовних чисел.

» Глосарій