Об`єм

кількісна величина, що характеризує розмір простору чи тіла у кубічних одиницях виміру.

» Глосарій