Частка пилу

– окремий елемент твердої диспергованої фази з певними геометричними розмірами.

» Глосарій