Хімічн(ий),(е)

що пов`язан(ий),(е) з хімічними процесами.

» Глосарій