Безпечність

- (фізична) (від чогось) стан відсутності від чогось будь-якої загрози для людини, матеріальних цінностей та довкілля.

» Глосарій