Будівництво

 -процес спорудження чого-небудь.

» Глосарій