Вакуум

- стан розрідження  в газовому середовищі.

» Глосарій