Вибухозахищеність

-  стан захищеності людей, об`єктів, майна та довкілля від небезпечних та шкідливих факторів  можливого вибуху.

» Глосарій