Вивчення проектної документації

- це перегляд та аналіз проектної документації під час проведення її пожежно-технічної експертизи з метою оцінки відповідності запроектованих рішень вимогам  пожежної безпеки.

» Глосарій