Виникнення пожежі

-  збіг обставин та умов,  за яких  будь-яке горіння чи загоряння переходить у незворотньо - шкідливу для людини, матеріальних цінностей  та довкілля стадію горіння

» Глосарій