Випромінення

- це потік хвиль або елементарних часток у просторі.  

» Глосарій