Вирішальний напрям бойових дій на пожежі

- напрям, на якому введення сил і засобів пожежогасіння є найбільш необхідним та ефективним для ліквідації дії небезпечних факторів пожежі.

» Глосарій