Висота підйому місцевості

– різниця нульових позначок земної поверхні на початку та в кінці певної відстані.

» Глосарій