Витікання газу, пари

- просичення газу, або пàри через нещільності у конструкціях, трубопроводах, арматурі тощо.

» Глосарій