Витік електричного струму

– явище протікання електричного струму шляхом поза спеціально призначеного для цього електричного кола.

» Глосарій