Витрата

- кількість (об`єм) рідини чи газу,  що проходить через живий переріз каналу потоку  за одиницю часу.

» Глосарій