Вірогідність виникнення пожежі

-  ступінь можливості утворення небхідних та достатніх умов для виникнення пожежі за певних відомих обставин.

» Глосарій