Властивість органолептична

- властивість речовини, яка виявляється та оцінюється людиною за допомогою органів чуття.

» Глосарій