Водяна пара

- видима сукупність молекул води у повітрі.

» Глосарій