Водяний розчин

- дисоціативний стан будь - якої речовини у воді

» Глосарій