Вправа

- (фізична) усвідомлене багатократне виконання людиною комплексу певних рухів з метою опанування вмінням та навичкою.

» Глосарій