Газ

- загальна назва речовин, молекули яких існують у завислому стані і здатні вільно  дифундувати у оточуючий простір.

 

» Глосарій