Газообмін в організмі людини

 - процес поглинання організмом одних газів з оточуючого середовища та виділення з організму інших.

» Глосарій