Головка

–– чільна (кінцева) частина чого-небудь.

» Глосарій