Гранично допустиме значення параметру

- найбільше або найменше значення параметру, яке ще властиве або необхідне для оцінки стану об`єкта розгляду.

» Глосарій