Графік¹

-  плануючий документ з точним визначенням часу (дати, періоду) та послідовності виконання   запланованих заходів.

» Глосарій