Графік²

- графічне зображення умовними позначками певного процесу.

» Глосарій