Густина диму

- ступінь концентрації складників диму в одиниці об`єму.

» Глосарій