Детонація

- екзотермічний  процес хімічного розкладання речовини, який поширюється зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. 

» Глосарій