Джерело запалювання

– 1) (у широкому сенсі) теплова енергія, достатня  для ініціювання займання горючого середовища.

2) (у вузькому сенсі) фізичний носій такої теплової енергії.

» Глосарій