Димоутворювальна здатність

-  класифікаційна ознака будівельних матеріалів за кількісними та якісними показниками диму, що утворюється під час їхнього горіння.

» Глосарій