Дихальний апарат

- загальна назва пристроїв, призначених для забезпечення дихання людини в разі відсутності природнім умов для цього.                            

» Глосарій