Дихальний коефіціент

-  відношення абсолютної кількості видаленого з організму вуглекислого газу до кількості поглинутого ним кисню за одиницю часу.

» Глосарій