Дихальний мішок протигазу

- ємність для оперативного зберігання дихальної суміші.

» Глосарій