Доза

кількість споживання , поглинання, отримання, подачі тощо чого-небудь за певну одиницю відліку (наприклад, за одну одиницю часу, або за один цикл, за один такт тощо).

» Глосарій