Досвід гасіння пожеж

- сукупність знань, умінь та навичок, набутих у практиці ліквідації багатьох різноманітних  пожеж.

» Глосарій