Дугогасильна камера

- частина простору навколо електричних контактів комутаційного апарата, де здійснюється гасіння електричної дуги, що виникає між контактами під час розмикання кола електричного струму.

» Глосарій