Дугогасіння

-  припинення процесу  потужного електричного розряду дуги.

» Глосарій